Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Съставяне на финансов отчет на Етажна собственост въз основа данни от easypay

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(0 гласа)
Регулярно съставяне на финансов отчет на Етажна собственост Регулярно съставяне на финансов отчет на Етажна собственост Универсум В ЕООД

При ползване на услугата професионален касиер от страна на Етажната собственост, със сигурност вече имате пълна информация за наличностите във Вашата Етажна собственост. Остават няколко важни сегмента, които не се покриват от отчетите на професионалния касиер, но които са важни за управлението на Етажната собственост.

 

 • Услугата може да бъде периодична: ежемесечна, тримесечна, шестмесечна или годишна.

 • При постоянно ползване на услугата е необходимо Решение на Общото събрание, като след представяне на Решението, съответната Етажна собственост получава отстъпка от базовата месечна цена от 40 лв на 30 лв.

 • Услугата може да се заяви при поискване и от Управителния съвет на Етажната собственост, като в този случай не се предвижда отстъпка от базовата месечна цена.

 • Предложените цени са валидни за Етажни собствености до 25 апартамента.

 • От 25 до 50 апартамента, при заявяване на услугата, количеството трябва да се умножи по 2.

 • От 50 до 75 апартамента, при заявяване на услугата, количеството трябва да се умножи по 3.

 • Над 75 апартамента, при заявяване на услугата, количеството трябва да се умножи по 4.

 • Резултатът е изготвен финансов отчет с натрупване от предходните месеци на Етажната собственост, съгласно стандарта на Универсум В ЕООД за финансов отчет на Етажна собственост, изцяло съобразен с изискванията на ЗУЕС. При наличие на установени задължения към Етажната собственост се изготвят безплатно покани за просрочие в електронен формат, които се изпращат по имейл ведно с изготвения финансов отчет на възложителя на услугата.

 • Услугата се извършва след изтичането на месеца, подлежащ на обработка.

 • Управителният съвет избира от състава си лице за контакт с Универсум В ЕООД, което се задължава да предоставя необходимата документация:

  • При започване на отношенията с Етажната собственост:

   • Организира се среща, на която трябва да се предоставят копия на:

    • Протоколи с решения от Общите събрания по чл. 50 и чл. 51 от ЗУЕС;

    • Начално салдо на каса/банка/изипей към началото на първия обработван месец от Универсум В ЕООД;

    • Налични задължения по апартаменти към началото на първия обработван месец от Унверсум В ЕООД;

    • Книга на Етажната собственост и потвърждение, че въведената информация е актуална и може да се ползва. В противен случай оказване на съдействие по отразяване на реалната ситуация в системата на Универсум В ЕООД;

    • Протоколи от Общи събрания с решения за извършване на основни ремонти или за събиране на средства за извършването им;

    • Други решения, които се отнасят до финансите на Етажната собственост /договори за наем и решения на Общото събрание за тяхното разпределение/;

    • Приходни и разходни документи за първия обработван месец, както и представяне на организацията с касиера /попълвани документи, начин на подредба и тн;

    • Решения на Общо събрание за прилагане на половината такса за поддръжка и управление при продължително отсъствие и писмено уведомяване за него;

    • Решения на Общото събрание за опрощаване на задължения;

   • При липса на някой от изискуемите елементи Универсум В ЕООД, може да предложи услуги, с които да се достигне до набавяне на липсващия елемент, като въпросните услуги не са включени в цената на настоящата услуга.

  • При ежемесечно набавяне на необходимата информация за изготвяне на финансов отчет:

   • Лицето за контакт с Универсум В ЕООД има задължението да експортира информацията за избрания период от epay.bg в csv формат, както и евентуално да снима друга документация за периода извън разчетите при професионалния касиер и да ги изпрати  по имейл на Универсум В ЕООД:

    • Приходни и разходни документи;

    • Изменения в книгата на Етажната собственост или такива които са факт, но все още не са отразени;

    • Протоколи от Общи събрания, ако има проведени;

    • Постъпили писмени уведомления за продължително отсъствие при Управителния съвет;

    • Решения на управителния съвет относно типа на извършените разходи през периода при наличие на изразходване на средства от Фонд Ремонт и обновление /необходим, неотложен, планов/;

    • Други документи, които имат отношение към финансите на Етажната собственост;

    • Наличност на микросметка;

    • Информация дали управителният съвет иска да се начислят лихви за просрочие по чл.86 от ЗЗД в поканите за просрочия до апартаментите или не. При изчисляване на лихви за просрочие към цената на услугата се добавят допълнителни 30 лв.

 • За извършване на услугата Универсум В ЕООД, активира лиценз на програма Съседи за Етажната собственост, който е включен в цената на услугата.

 • В случай, че в даден момент Етажната собственост реши Управителният съвет да възобнови дейността по изготвяне на финансов отчет, използвайки програма Съседи, натрупаната информация в системата ще бъде достъпна за Управителния съвет, а като цяло и за Етажната собственост;

 • След получаване на месечната информация, във връзка с финансите на Етажната собственост от лицето за контакт, както и надлежно плащане за услугата, Универсум В ЕООД в срок от 15 работни дни изготвя финансов отчет на Етажната собственост, който се предоставя по имейл на лицето за контакт.

 • Услугата представлява изготвяне на финансов отчет на Етажната собственост. Като бонус към нея добавяме покани за просрочени задължения към Етажната собственост, ако има такива.

 • В услугата не е включено:

  • Разплащане на комунални сметки на Етажната собственост;

  • Събиране на вземания и задължения към Етажната собственост;

  • Касиерска дейност;

  • Превеждане на суми към собственици след получаване на наем;

  • Всичко, което е извън упоменатото като включено в услугата;

 • При възлагане дейността на Контролния съвет на Универсум В за извършване на проверка по дейността на Управителния съвет, предвид наличието на финансов отчет, съгласно стандарта на Универсум В, Етажната собственост ще получи 60% отстъпка от стойността на услугата.

SKU admin-es-easypay
Brand Универсум В ЕООД
40.00
* Периодичност:

* Изчисление на лихви за просрочие:Тези продукти също може да представляват интерес за Вас.

 

Прочетена 4544 пъти Последно променена в Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

 •