Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Има ли разлика между професионален касиер и професионален домоуправител?

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(0 гласа)
Има ли разлика между професионален касиер и професионален домоуправител? Има ли разлика между професионален касиер и професионален домоуправител? Интернет

В рекламите на всякъде се предлага услугата професионален домоуправител, а никъде професионален касиер. Каква е разликата между двете? И защо услугата професионален касиер не се рекламира?

Съгласно ЗУЕС основното задължение на Управителния съвет е да изпълнява решенията на Общото събрание. От това следва, че ролята на професионалния домоуправител е да бъде тясно обвързан с конкретната Етажна собственост като се грижи изцяло за спазването на закона и интересите на членовете на Етажната собственост, за което следва да получава своето възнаграждение.

В повечето случаи в задълженията на професионалния домоуправител е и събирането на месечните вноски, като по този начин се изпълняват решенията на Общото събрание относно задълженията на собственици, ползватели и обитатели.

Професионалните домоуправители доста често за събиране на вноските на Етажната собственост, ползват услугите на професионален касиер.

Касиерската длъжност в Етажната собственост е спомагателна на Управителния съвет. Не е необходимо членство в управителния съвет за извършване на касиерските функции. Няма отговорности във връзка с изпълнение на решенията на Общото събрание на Етажната собственост. Основните роли на касиера са:

  • Приемане на средства от вноски срещу издаден надлежен документ, съдържащ вноската, размера и лицето извършило плащането. Съхраняване на екземпляр от документа, попълнен с всички необходими реквизити, както и елементи за контрол върху касовата дейност като дата на документ и последователен номер на издадения документ и имена и подпис на лицето внесло сумите.

  • Плащане на средства по нареждане от управителния съвет, срещу издаване на надлежен документ. Съхраняване на екземпляр от документа, попълнен с всички необходими реквизити, както и елементи за контрол върху касовата дейност като дата на документ и последователен номер на издадения документ и имена и подпис на лицето получило сумата, след проверка, че това следва да бъде точното лице получател.

  • Съхранение на сигурно място на наличните средства и първична документация за проверка.

  • Предоставяне на отчет за постъпилите и изразходвани суми на Управителния съвет. Отчетът може да бъде и така наречената в ЗУЕС Книга на приходите и разходите на Етажната собственост.

В повечето Етажни собствености касиерите изготвят финансов отчет, следят задълженията към Етажната собственост и отправят покани към задължените лица, с което дефакто изпълняват задълженията на членове на Управителния съвет.

Както професионалните домоуправители, така и домоуправителите от Етажните собствености могат да се възползват от услугите на професионален касиер. 

За разлика от касиерите от самата Етажна собственост, в предложената услуга на професионалния касиер е включено единствено всичко което е задължение на касиера, а задълженията на Управителния съвет остават задължения на Управителния съвет!

Услугите, извършвани от професионалния касиер се заплащат на транзакция, като комисиона е минимален процент от получената или изплатената сума. Така ако в даден момент не се ползват услугите на професионален касиер Етажната собственост не плаща нищо. От опит с Етажни собствености, постоянно ползващи услугите на професионален касиер, за 23 апартамента, годишно при реализиране на постъпления и извършване на плащания, общият разход за касиерско обслужване не надхвърля 80 лв. А по отношение само на събраните приходни вноски годишната сума не надхвърля 50 лв.

За съпоставка с комплексанта услуга, предоставяна от професионалните домоуправители, месечният бюджет, предвиден за професионален домоуправител е между 4 и 6 лв на апартамент или между 92 лв и 138 лв месечно за Етажна собственост с до 23 апартамента.

Освен това услугата професионален касиер не е създадена за Етажните собствености. Това е услуга, създадена за хората, с цел комуналните сметки да се плащат на едно гише и да се чака само една опашка, вместо това да се случва на касите на всяко комунално дружество. Така комуналните дружества освободиха ценни ресурси във връзка с поддържането на множество техни каси и насочиха тези средства към техния основен бизнес.

Така фокусът на услугата професионален касиер е върху комуналните дружества, а не толкова върху Етажните собствености.

При така установените разлики в обхвата и цената на услугата на професионалния домуправител и професионалния касиер, напълно логично е услугата професионален касиер да не бъде рекламирана, както услугата професионален домоуправител.

Ако Вашата Етажна собственост има нужда от основен или допълнителен / заместващ касиер - защо това да не бъде професионален касиер?

Прочетена 2177 пъти Последно променена в Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.