Консултации

Консултации (7)

Готови решения, консултации и добри практики при управлението на Етажните собствености, които водят до желаните добри резултати.

Под-категории

Наеми в Етажната собственост

Наеми в Етажната собственост (5)

Консултации, свързани с получаването на наеми в Етажната собственост и тяхното справедливо и законово разпределение между собствениците!

Етажната собственост няма право да задържа постъпленията от наеми за "Общи нужди" и Ремонти, освен ако няма взето специално решение на Общото събрание в тази насока!

Преглед на статии...
Кутии с комуникационно оборудване в Етажната собственост

Кутии с комуникационно оборудване в Етажната собственост (4)

В тази категория е нашият гид с насоченост преместването на комуникационното оборудване в мазето на Етажната собственост, вместо разпиляването му по етажите. Така ще можете да извършвате спокойно ремонти в Общите части, както и да се наслаждавате на спокойна обстановка без излишества.

Процесът е дълъг и сложен и изисква търпение и постоянство от страна на Управителния съвет, но при надлежно изпълнение на всички стъпки се постига крайната цел - премахване на кутиите в Общите части и тяхното поставяне в мазетата ако има все още нужда от тях.

Преглед на статии...
Обезщетения в Етажната собственост

Обезщетения в Етажната собственост (2)

Консултации, свързани с прилагането на чл. 31 от Закона за собствеността в Етажната собственост! Всеки съсобственик може да си служи с общата вещ съобразно нейното предназначение и по начин да не пречи на другите съсобственици да си служат с нея според правата им.

Когато общата вещ се използува лично само от някои от съсобствениците, те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени, от деня на писменото поискване.
 
С предложените услуги съдействаме за изготвяне на разчети за разпределение на получените обезщетения в Етажната собственост.
 

 

Преглед на статии...

Услуга в помощ на Домоуправители и Управителни съвети по подготовка на годишния проекто - бюджет за поддръжка и управление на Етажната собственост, който следва да се одобри от Общото събрание на Етажната собственост и чрез който се определят вноските за поддръжка и управление в Етажната собственост.

При наличие на течове, важни системи извън строя и какъвто и да е тип аварии в рамките на Етажната собственост, следва да се пристъпи към неотложен ремонт. Ако Домоуправителят или Общото събрание не предприемат тази стъпка, тя може да бъде наложена със заповед от Кмета на съответната Община, а в краен случай ремонтът да се организира и извърши от Общината, като със средствата за ремонта ще бъде задължена Етажната собственост.

Услуга по адаптиране на безплатно предоставен документ в секция безплатни консултации за нуждите на конкретна Етажна собственост.

Винаги можем да направим допълнителна разпечатка на документацията по нашите услуги.

Когато въпросната разпечатка не е включена към основната услуга, можете да добавите тази услуга към основната услуга.

Услуга по доставка на оригинални документи на Етажната собственост. Услугата е предвидена само за 1 получател от Етажната собственост.

Придвижването до етажни собствености в град София е включено в цената на основната услуга.

Предимно по инициатива на Управителния съвет се предоставя информация за взетите решения на Общо събрание, функционирането на Управителен и Контролен съвет, дейност на касиер и на база тези данни, извършваме одит консултация и изготвяме препоръки за това което може да се подобри в рамките на Етажната собственост.

  •