Безплатни консултации, дискусии и идеи по проблемите на Етажните собствености

Оценете
(2 гласа)
Безплатни консултации, дискусии и идеи по проблемите на Етажните собствености Безплатни консултации, дискусии и идеи по проблемите на Етажните собствености Интернет

Освен нашата секция с безплатни консултации по проблемите на етажните собствености, можете да ползвате и наличната информация във фейсбук. Там участваме в специална група, посветена на проблемите на етажните собствености, която трябва да посетите:

Фейсбук групата https://www.facebook.com/groups/etajna/

Предоставя възможност за четене и ползване на материали без да сте членове.

А ако въпросът, който Ви вълнува не е поставян там, можете да станете член на групата и да го формулирате в отделен пост.

Всеки член на групата, който има компетентност по въпроса, ще може да Ви съдейства.

На по сложните въпроси, периодично търсим отговори от специалисти в бранша и публикуваме становищата им в сайта, както и в групата.

Прочетена 15164 пъти Последно променена в Вторник, 07 Декември 2021 09:50

68 коментара

 • Връзка на коментара Vladimir Dimitrov Петък, 19 Април 2024 07:01 публикуван от Vladimir Dimitrov

  Здравейте г-н Иванов,
  До колкото разбираме, въпросният касиер е служител на фирмата професионален Домоуправител. Следователно неизпълнение на решения на Общо събрание от негова страна е равносилно на неизпълнение на решения на ОС от страна на фирмата Домоуправител.
  За целта е необходимо да се състави писмен Констативен протокол с допуснатото нарушение от страна на служителя на професионалния Домоуправител, в който да им се предостави 7 дневен срок за отговор и становище, както и предоставяне на гаранции, че това няма да се повтори.
  При липса на адекватен отговор, както и конкретен ангажимент за спазване на взети решения от ОС, Констативният протокол се внася в общинската администрация след този 7 дневен срок.
  Можем да Ви съдействаме с изготвянето на Констативен протокол при желание от Ваша страна.

 • Връзка на коментара Иван П. Иванов Четвъртък, 18 Април 2024 16:43 публикуван от Иван П. Иванов

  Здравейте,
  Имаме избрана фирма Професионален домоуправител.Една от услугите,която предлага фирмата е да събират вноските за ЕС в блока.На последното ОС,заради некоректност от страна на касиера,се взе решение вноските да се събират на партерния етаж с предварително определен час и ден.Така е записано в протокола от събранието,като предложение,което и се гласува.Въпреки това,касиера отказва да определи час и ден за събиране на таксите .Може ли ОС да вземе решение да се смени касиера,поради нежелание да изпълнява задълженията си.
  Поздрави

 • Връзка на коментара Веселина Петък, 09 Февруари 2024 07:50 публикуван от Веселина

  Здравейте г-н Иванов,
  Има наредба в Столична община, която следва да регулира изграждането на подобни външни реклами:
  https://sofia.obshtini.bg/doc/2414168
  Има и предложения за промяна на наредбата от столичния омбудсман:
  https://www.sofiaombudsman.bg/document.php?id=36

  Съгласно чл. 14 т.3 от Наредбата е записано:
  3. да не нарушават условията на обитаване;

  Вижте и други разпоредби във връзка с Наредбата:
  Чл. 16а. (Нов - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) (1) Рекламните елементи или части от тях не могат да излъчват видеоклипове или анимация, мигащи или движещи се светлини, когато същите се намират на открито.

  (2) Забранява се използването на устройства за озвучаване на рекламни и информационни елементи, както и други устройства и технически средства за въздействие на човешките сетива, с изключение на допустимото визуално въздействие, когато същите се намират на открито.

  (3) (Изм. - Решение № 476 по Протокол № 59 от 7.07.2022 г.) Въз основа на схема, одобрена, от главния архитект на CО, се допуска в пешеходни зони и площадни пространства дигитални рекламни и информационни елементи до 2 м2, при които се движи само един визуален елемент (лого, текст, цифри, векторен елемент), като движението се извършва не по-често от 8 секунди.

  (4) Разрешава се въртене на рекламни пана (скрол система), което позволява смяната на няколко рекламни визии, като въртенето се извършва не по-често от 8 секунди.

 • Връзка на коментара Иван П. Иванов Сряда, 07 Февруари 2024 16:22 публикуван от Иван П. Иванов

  Здравейте,
  Благодаря за Вашия коментар,но Наредба №49 и член 39 ал.1 ,коментират осветеността в помещенията на обществени сгради.Моят въпрос е за това,че има сграда,в близост до блока, с монтирано рекламно пано, което много силно го осветява,включително и целия район зад блока .Наредба №49 е от 1976г. и там този въпрос не се коментира.Това ли е единствената държавен нормативен документ по този въпрос? Има ли задължителни Общински наредби по този въпрос?
  Благодаря

 • Връзка на коментара Веселина Понеделник, 05 Февруари 2024 17:21 публикуван от Веселина

  Здравейте г-н Иванов,
  Съществува наредба № 49 за изкуственото осветление на сградите.
  Можете да я намерите на:
  https://lex.bg/laws/ldoc/-555741695
  В чл.39 ал.1 от въпросната наредба се споменава:
  Чл. 39. (1) За ограничаване заслепяващото действие на уредби за общо осветление (независимо от приетата система на осветление) в помещенията на обществените сгради показателят на дискомфорта не трябва да бъде по-голям от указания в приложение № 13.
  Тоест при проектиране и изграждане на подобни съоръжения е следвало да се изчисляват подобни показатели на дискомфорт и да се доказва, че отговарят на наредбата преди да се издаде разрешение за строеж.

  Намерихме и решение по дело на тази тема, което може да Ви вдъхнови как да подходите при защитата на здравето си:
  https://dela.bg/Acts/6f83e9dd-e3c3-479c-8a37-e914ab62afec

  Може би трябва да се атакува разрешението за строеж на въпросното рекламно съоръжение, тъй като не отговаря на наредбата?

 • Връзка на коментара Иван П. Иванов Понеделник, 05 Февруари 2024 10:11 публикуван от Иван П. Иванов

  Здравейте,
  Срещу блока в който живея, има много голяма жилищна сграда,в предната част на която е поставен голям рекламен екран.Екрана е с много силна светлина и яркост .През деня не се забелязва,но нощно време осветява все едно е ден.Предишната фирма Проф.домоуправител изпрати оплакване,но отговора от собственика беше формален.Има ли някаква Общинска наредба която да регулира нивото на осветеност на тези рекламни екрани,защото големия екран в близост до блока,през нощта е просто нетърпим.
  Благодаря

 • Връзка на коментара Веселина Петък, 26 Януари 2024 06:46 публикуван от Веселина

  Здравейте г-н Иванов,
  Лошото във Вашия случай е, че сте поверили ЕС на фирма, която не си изпълнява задълженията към Вас. Отговорността на фирмата към Вас е регламентирана в разпоредбите по Закона за задълженията и договорите, отколкото в ЗУЕС.
  Подобен казус сме виждали и в друга ЕС с професионален домоуправител, който не изпълнява поверените му задължения.
  Там Етажната собственост имаше останала касова наличност, преди сключването на договор с въпросния домоуправител и съответните суми бяха платени от там.
  Въпреки това един от апартаментите беше платил неплатени сметки за електричество на асансьора. На общо събрание има решение да му се възстанови сумата, а професионалния домоуправител, до края на договора му с въпросната ЕС не благоволява да възстанови задължението, въпреки решението на ОС.
  Категорично не трябва да оставите нещата на самотек, а организирайте Общо събрание с или без въпросния Домоуправител и вземете решение, за това дали продължавате договорните отношения с въпросната фирма или си избирате локален Домоуправител, както и какво да правите със задълженията.

  Съгласно чл. 87 от ЗЗД можете на ОС да развалите договора с професионалния Домоуправител, а можете да предоставите предизвестие със срок за плащане, който ако не бъде спазен, договорът да се счита за развален:

  Чл. 87. Когато длъжникът по един двустранен договор не изпълни задължението си поради причина, за която той отговаря, кредиторът може да развали договора, като даде на длъжника подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за развален. Предупреждението трябва да се направи писмено, когато договорът е сключен в писмена форма.
  Кредиторът може да заяви на длъжника, че разваля договора и без да даде срок, ако изпълнението е станало невъзможно изцяло или отчасти, ако поради забава на длъжника то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
  Развалянето на договорите, с които се прехвърлят, учредяват, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, става по съдебен ред. Ако ответникът предложи изпълнение в течение на процеса, съдът може да даде според обстоятелствата срок за това.
  Разваляне на договора не се допуща, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на кредитора.
  Правото да се разваля договорът се погасява с петгодишна давност.


  Ако нямате 7 дни на разположение за свикване на ОС, някой от собствениците може да плати дължимите суми, които да представи на ОС с цел приспадане от бъдещи вноски или моментално възстановяване на каса след решение на ОС. В този случай, можете да преминете към решение за разваляне на договора със съответния професионален домоуправител.

 • Връзка на коментара Иван П. Иванов Четвъртък, 25 Януари 2024 09:37 публикуван от Иван П. Иванов

  Здравейте,
  Имаме сключен договор с фирма Проферионален домоуправител.Фирмата редовно събира вноските от ЕС,но за 3 месеца не е платила таксата за асансьора и предстои неговото спиране.Има ли в член в ЗУЕС ,който да дава право, блока сам да събира определено време месечните вноски,без да плаща на фирмата Проф.домоуправител,до погасяване на задълженията за поддръжка на асансьора.

 • Връзка на коментара Веселина Вторник, 28 Ноември 2023 06:24 публикуван от Веселина

  Здравейте Надя,
  По повод теча, който имате е необходимо да отправите писмено искане да Домоуправителя за свикване на Общо събрание с точка от дневния ред, свързана с теча.
  Необходимо е да снимате искането, че е поставено на общодостъпно място, както и да е видна датата и часа на поставяне, както и да имате свидетели на поставянето.
  При необходимост, можем да Ви съдействаме с искането, като имаме платена услуга с такава насоченост.
  При липса на свикване на събрание, можете да извършите необходимия или неотложен ремонт с Ваши средства, с Ваш избор на екип, оферта, гаранции и Ваша отговорност при следене работата на екипа.
  Впоследствие можете да предявите иск към останалите собственици за съответната сума или да я приспаднете от бъдещи вноски към Етажната собственост.
  В случая не говорим за цялостен и основен ремонт на покрив, а за поправка на теч - необходим или неотложен ремонт.

 • Връзка на коментара Веселина Вторник, 28 Ноември 2023 06:16 публикуван от Веселина

  Здравейте Ваня,
  Следва да се подготви бюджет за поддръжка и управление, в който са описани разходите, включително и за професионален домоуправител. Получената годишна сума следва да се раздели на 12 и впоследствие Общото събрание вече има право да прецени дали да бъде на броя на пребиваващите /с включена 1 такса за необитаемия апартамент/ или на брой апартаменти или на идеални части. Решението на общото събрание следва да влезе в сила след 31/12/2023, от когато влизат в сила съответните промени. До тогава бюджета следва да се дели на брой пребиваващи, като необитаемият апартамент е изключен от бюджета за поддръжка и управление, съгласно все още действащите разпоредби, освен ако не е прието друго с решение на Общото събрание и не е отменено по съдебен ред.
  При вземане на решение трябва да прецените кое е по-справедливо и Ви устройва повече: Един пенсионер, който живее сам и едно лице, което не живее изобщо да поеме по-равно бюджета за поддръжка и управление ведно с едно 4-5 членно семейство с куче или ако се плаща на брой пребиваващи, то 4-членното семейство ще поемат по-голям дял от поддръжката, като по-малко ще остане за самотния пенсионер и необитаемото жилище. Законодателят вече е оставил изборът и социалната справедливост в ръцете на всяко конкретно Общо събрание!

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.