Вторник, 07 Декември 2021 07:56

Член на контролен съвет не е допуснат до проверка на дейността на Управителния съвет на Етажната собственост от друг член на Контролния съвет?

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(1 глас)
Член на контролен съвет не е допуснат до проверка на дейността на Управителния съвет на Етажната собственост от друг член на Контролния съвет? Член на контролен съвет не е допуснат до проверка на дейността на Управителния съвет на Етажната собственост от друг член на Контролния съвет? Интернет

Живея във ваканционен комплекс на морето и от м.юни съм член на контролен съвет от 7 члена. На следващо събрание м.юли имаше отчет от ревизия за период 2019-2020г., която беше констатирана от един член на съвета, аз не бях допусната до ревизия и документи. Основанието което е записано в Протокола е че съм новоизбрана и че не съм живяла за периода 2018,2019. Аз съм закупила м.май 2018г. жилището и в тези години съм била периодично за повече от 60 дни в година, а от 2020 живея почти 9 месеца. Нормално ли е дейността на контролния съвет да бъде обсебена от един от членовете му, като не се предоставя достъп до документацията на останалите членове на контролния съвет? Легитимни ли са докладите и проверките, извършени само от един член на Контролния съвет?

  • Контрольор и Контролен съвет, мандат и правомощия:

Съгласно чл.24 ал.1 Общото събрание избира Контрольор или Контролен съвет с мандат до 2 години, като в закона не е указано дали Контролният съвет трябва да проверява дейността на Управителния съвет преди встъпването си в длъжност или правата му са за периода след встъпване му.

В чл.24 ал.5 е формулирано, че при липса на редовно избран Контролен съвет, Общото събрание следва да избере лица, които да извършат проверка на дейността на Управителния съвет.  С това уточнение се дава право на Общото събрание да упълномощава лица за извършване на проверка, за период определен от Общото събрание.

При нормално функционираща Етажна собственост следва проверките от Контролния съвет да се застъпват по периоди, за да може да се гарантира на собствениците прозрачност на управлението и разходването на средствата.

Когато Общото събрание избере само едно лице за контрольор, то това лице е единственото, което следва да организира, провежда и докладва резултатите от проверката пред Общото събрание.

  • Функциониране на Контролния съвет:

При избран Контролен съвет, то дейността му следва да се извършва съгласно чл.24 ал.6 от ЗУЕС, а именно с провеждане на заседания на Контролния съвет. Изборът на председател на Контролен съвет, организиране, провеждане на проверки и докладване на резултатите от тях, следва да са предмет на решения и заседания на Контролния съвет. За провеждане на заседание на Контролния съвет се изисква кворум от 2/3 от членовете му. В конкретния случай изисквания кворум за провеждане на заседание е 5 от 7 члена, като решенията следва да се приемат с мнозинство 3 от 5 члена или обикновено мнозинство. За взетите решения следва да се състави протокол, който да бъде подписан от присъствалите членове на съответното заседание.

В конкретния случай за извършване на ревизия за период от 2019-2020 следва Контролният съвет да е заседавал, да е определил кои членове на Контролния съвет следва да извършат проверката, да е взел всички необходими решения във връзка с организацията на ревизията и да е съставен протокол за това, подписан от присъствалите членове.

След извършване на ревизията, следва Контролният съвет да вземе решение кой член ще представи доклада с резултатите от проверката пред Общото събрание, като това решение също следва да бъде протоколирано и подписано от присъствалите членове.

  • При нарушение на процедурите по функциониране на Контролния съвет и вземане на решения:

При наличие на избран Контролен съвет и липса на протоколи от проведените заседания, с изискуемия кворум, и подписани от присъствалите членове,  в които се приемат конкретни решения, то каквото и да бъде представено като доклад или решение от някой от членовете от този Контролен съвет не следва да има правна тежест, каквато трябва да има решение или доклад на Контролен съвет.

Ако някой представи доклад от ревизия без да има протоколирано решение на Контролен съвет за провеждането й, организацията й, участващите отговорни лица и техните конкретни отговорности, то той въвежда в заблуда Общото събрание на собствениците в Етажната собственост, че е имало взети решения на Контролния съвет при наличие на кворум и с обикновено мнозинство, съгласно изискванията на закона и говори от името на Контролен съвет, вместо от свое име, като изземва неговата компетентност, без да има необходимите пълномощия за това.

В такъв случай, потърпевшите членове на Контролния съвет, от чието име е оповестен доклада, без да е обсъден с тях и без да се вземе надлежно решение на Контролния съвет, следва да съставят Констативен протокол по чл. 24 ал.6 от ЗУЕС за еднолично вземане на решение относно ревизията, доклада от нея и оповестяването й пред Общото събрание в разрез с изискванията на закона, който да представят пред Общинската администрация.

Освен това е редно моментално да се свика заседание на Контролния съвет, на което да се вземе решение за оповестяване пред Общото събрание, че представения доклад не е приет от Контролния съвет, като Контролният съвет се ангажира в най-кратки срокове да прегледа доклада и да прецени дали да го приеме или ще се наложи нова ревизия за същия период, организирана от Контролния съвет. Контролният съвет следва да направи предложение пред Общото събрание за прекратяване на мандата на члена, който си е позволил да представя доклади от името на Контролния съвет, без надлежно взето решение, като на негово място се избере друг член на Контролния съвет.

Прочетена 1528 пъти Последно променена в Вторник, 07 Декември 2021 07:56

1 коментар

  • Връзка на коментара Антоанета Сряда, 15 Септември 2021 12:30 публикуван от Антоанета

    Благодаря Ви за изчерпателния отговор и бързото реагиране на моето запитване.

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

  •