Обезщетения в Етажната собственост

Обезщетения в Етажната собственост (2)

Консултации, свързани с прилагането на чл. 31 от Закона за собствеността в Етажната собственост! Всеки съсобственик може да си служи с общата вещ съобразно нейното предназначение и по начин да не пречи на другите съсобственици да си служат с нея според правата им.

Когато общата вещ се използува лично само от някои от съсобствениците, те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени, от деня на писменото поискване.
 
С предложените услуги съдействаме за изготвяне на разчети за разпределение на получените обезщетения в Етажната собственост.
 

 

Не рядко се случва собственик да прегради част от стълбищната площадка или да си хареса паркомясто, което е само за него като ограничи по някакъв начин достъпа на останалите до това място. Нормално ли е това и какво следва да се предприеме като мерки в такива ситуации от останалите собственици?

В Етажна собственост с малки общи помещения между етажите решават да се събира наем за ползването на тези помещения от собствениците, които са разположили свои вещи в тях. Дали е законно и как да се извърши по законен начин?

  •