Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Дължат ли се вноски към Етажната собственост за периода, в който няма касиер?

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(0 гласа)
Дължат ли се вноски към Етажната собственост за периода, в който няма касиер? Дължат ли се вноски към Етажната собственост за периода, в който няма касиер? Internet

Касиерът подаде оставка и на негово място не е избран нов касиер, тъй като никой не желае да поеме тази дейност. Предишния път, когато нямаше касиер, това продължи в продължение на 8 месеца. За периода, в който няма касиер дължат ли се вноски към Етажната собственост?

Периодичността на събиране на вноските за Етажната собственост, техният размер както и срокът, в който трябва да се платят, се определят от Общото събрание на Етажната собственост.

Съгласно чл.23 ал.1 т.1, задължение на Управителния съвет е да организира изпълнението на решенията на Общото събрание. За това изборът на касиер не е задължително да се извърши от Общото събрание, особено ако касиерът не е натоварен с изготвянето на отчети и документацията изцяло се съхранява при Управителния съвет.

При липса на касиер, Управителният съвет е необходимо да осигури събирането на вноските с цел изпълнение на Решенията на Общото събрание.

При невъзможност да го стори за определен период, то съответните вноски продължават да бъдат дължими, но предвид липсата на лице, което да ги получи, Етажната собственост изпада в забава, в качеството си на кредитор, съгласно чл.95 от ЗЗД.

От тук следва, че собствениците, ползвателите и обитателите, които не са внесли в срок, своите вноски не са в нарушение и не може да им се търси отговорност за просрочието за времето, в което не е имало касиер и Управителният съвет не е осигурил събирането на съответните вноски, тъй като на практика не е имало отговорно лице в Етажната собственост, което да получи съответните вноски.

След като Общото събрание или Управителният съвет определят касиер или начин, по който следва да се събират вноските, редно е да се даде разумен срок, в който невнесените вноски следва да бъдат издължени.

При дълъг период, в който няма касиер, както в случая, Управителният съвет отговаря защо не е взел необходимите мерки за организиране на събираемостта на вноските, като ако липсват обективни причини, лихвите върху дължимите вноски следва, че се дължат от Управителния съвет, а не от дължащите вноските.

При дълъг период без касиер и впоследствие невъзможност за събиране на всички вноски поради смяна на собственици, напуснали обитатели и ползватели, при липса на обективна причина, която да бъде приета от Общото събрание, то тези вноски стават солидарно дължими от членовете на Управителния съвет, ведно с дължимите лихви по тях.

Единственият орган, който има право да опрости вноски или да ги разсрочи, така че да не се търсят лихви по тях е Общо събрание, регистрирало кворум от поне 75% от всички идеални части и с единодушно мнозинство приело подобни решения. При приемане на подобни решения от Общо събрание без изискуемия кворум, административно-наказателната отговорност следва да се поеме от председателстващия съответното Общо събрание, който е позволил вземането на подобни решения без необходимото законово правомощие, като съответните решения подлежат на отмяна от районния съд при оспорване от страна на собственик, ползвател или обитател.

Ако сте домоуправител или член на Управителен съвет, изправен пред невъзможност за събиране на вноските, поради липса на желаещи да изпълняват касиерската функция, с цел да осигурите нормалното функциониране на Етажната собственост и избягване на забава на Етажната собственост в качеството й на кредитор по чл.95 от ЗЗД, можете моментално да прибегнете към услугите на професионален касиер. За неговите услуги се плаща моментално при събиране на сума, като комисиона е незначителен. Практиката показва, че годишните разходи на Етажна собственост от 23 апаратамента за професионален касиер не надхвърлят 50 лв, като всички такси са за сметка на Етажната собственост.

Ако впоследствие някой от Етажната собственост поеме отново касиерските функции, професионалният касиер остава резервен вариант, който може да се ползва във всеки един момент, като ако не се ползват услугите му няма скрити такси и договорна обвързаност за обем транзакции.

За повече информация относно преминаване към професионален касиер.

 

 

 

 

 

 

Прочетена 2984 пъти Последно променена в Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

  •