Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Регулярно съставяне на финансов отчет на Етажна собственост

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(5 гласа)
Регулярно съставяне на финансов отчет на Етажна собственост Регулярно съставяне на финансов отчет на Етажна собственост Универсум В ЕООД

Съгласно чл.24 ал.1 т.4 от ЗУЕС, задължение на Управителния съвет е да изготвя годишния бюджет за управлението, поддържането и ползването на общите части на етажната собственост и годишния план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в сградата, както и отчети за изпълнението им; Съгласно чл.24 ал.1 т.3 от ЗУЕС в задълженията на управителния съвет е съхранението на книгата за приходите и разходите, както и всяка друга документация на Етажната собственост.

Не рядко тази дейност по подготвяне на финансов отчет, както и съхранение на документацията се извършва от касиера на Етажната собственост без да има статут на член на управителния съвет. В момента, в който касиерът извършва въпросните дейности, той изпълнява функции на член на управителния съвет.

Съгласно чл.17 ал.2 т.7 от ЗУЕС изготвянето на финансов отчет може да се възложи на външно лице за Етажната собственост при наличие на съгласие на Общо събрание от над 67% от всички идеални части.

Важно! Услугата може да се заяви единствено при наличие на Протокол от Общо събрание, на което с мнозинство от над 67% от всички идеални части се взима решение фирма Универсум В ЕООД да изготвя финансов отчет на Етажната собственост, като й се поверяват част от задълженията на Управителния съвет по чл. 24 ал.1 т.4.

 • Услугата е ежемесечна.

 • Резултатът е изготвен финансов отчет с натрупване от предходните месеци на Етажната собственост, съгласно стандарта на Универсум В ЕООД за финансов отчет на Етажна собственост, изцяло съобразен с изискванията на ЗУЕС.

 • Услугата се извършва след изтичането на месеца, подлежащ на обработка.

 • Управителният съвет избира от състава си лице за контакт с Универсум В ЕООД, което се задължава да предоставя необходимата документация:

  • При започване на отношенията с Етажната собственост:

   • Организира се среща, на която трябва да се предоставят копия на:

    • Протоколи с решения от Общите събрания по чл. 50 и чл. 51 от ЗУЕС;

    • Книга на Етажната собственост;

    • Начално салдо на каса/банка/изипей към началото на първия обработван месец от Универсум В ЕООД;

    • Налични задължения по апартаменти към началото на първия обработван месец от Унверсум В ЕООД;

    • Книга на Етажната собственост и потвърждение, че въведената информация е актуална и може да се ползва. В противен случай оказване на съдействие по отразяване на реалната ситуация в системата на Универсум В ЕООД;

    • Протоколи от Общи събрания с решения за извършване на основни ремонти или за събиране на средства за извършването им;

    • Други решения, които се отнасят до финансите на Етажната собственост /договори за наем и решения на Общото събрание за тяхното разпределение/;

    • Приходни и разходни документи за първия обработван месец, както и представяне на организацията с касиера /попълвани документи, начин на подредба и тн;

    • Решения на Общо събрание за прилагане на половината такса за поддръжка и управление при продължително отсъствие и писмено уведомяване за него;

    • Решения на Общото събрание за опрощаване на задължения;

   • При липса на някой от изискуемите елементи Универсум В ЕООД, може да предложи услуги, с които да се достигне до набавяне на липсващия елемент, като въпросните услуги не са включени в цената на настоящата услуга.

  • При ежемесечно набавяне на необходимата информация за изготвяне на финансов отчет:

   • Лицето за контакт с Универсум В ЕООД има задължението да снима с телефон / сканира документите през месеца и да ги изпрати по имейл на Универсум В ЕООД:

    • Приходни и разходни документи;

    • Изменения в книгата на Етажната собственост или такива които са факт, но все още не са отразени;

    • Протоколи от Общи събрания, ако има проведени;

    • Банкови извлечения/изипей извлечения, ако Етажната собственост има банкова/изипей сметка;

    • Постъпили писмени уведомления за продължително отсъствие при Управителния съвет;

    • Решения на управителния съвет относно типа на извършените разходи през периода при наличие на изразходване на средства от Фонд Ремонт и обновление /необходим, неотложен, планов/;

    • Други документи, които имат отношение към финансите на Етажната собственост;

 • За извършване на услугата Универсум В ЕООД, активира лиценз на програма Съседи за Етажната собственост, който е включен в цената на услугата.

 • В случай, че в даден момент Етажната собственост реши Управителният съвет да възобнови дейността по изготвяне на финансов отчет, използвайки програма Съседи, натрупаната информация в системата ще бъде достъпна за Управителния съвет, а като цяло и за Етажната собственост;

 • След получаване на месечната информация, във връзка с финансите на Етажната собственост от лицето за контакт, както и надлежно плащане за услугата, Универсум В ЕООД в срок от 15 работни дни изготвя финансов отчет на Етажната собственост, който се предоставя по имейл на лицето за контакт.

 • Услугата представлява изготвяне на финансов отчет на Етажната собственост. Като бонус към нея добавяме покани за просрочени задължения към Етажната собственост, ако има такива. В нея не е включено:

  • Разплащане на комунални сметки на Етажната собственост;

  • Събиране на вземания и задължения към Етажната собственост;

  • Касиерска дейност;

  • Превеждане на суми към собственици след получаване на наем;

  • Всичко, което е извън упоменатото като включено в услугата;

 • При възлагане дейността на Контролния съвет на Универсум В за извършване на проверка по дейността на Управителния съвет, предвид наличието на финансов отчет, съгласно стандарта на Универсум В, Етажната собственост ще получи 60% отстъпка от стойността на услугата.

SKU regular-admin-es
Brand Универсум В ЕООД
80.00

Тези продукти също може да представляват интерес за Вас.

 

Прочетена 19045 пъти Последно променена в Вторник, 07 Декември 2021 09:50

2 коментара

 • Връзка на коментара Веселина Четвъртък, 06 Януари 2022 11:45 публикуван от Веселина

  Здравейте,
  За избор на домоуправител или професионален домоуправител е необходимо решение на Общото събрание на Етажната собственост.
  За локален домоуправител няма специални изисквания за вземане на решението от Общото събрание.
  При избор на професионален домоуправител се изисква приемане на решението с над 67% съгласие на всички идеални части.

  При липсата на подобно съгласие, всеки собственик, който не е съгласен с подобно решение може да го оспори пред районния съд, съгласно актуалните разпоредби в ЗУЕС.

  Не трябва да се допускат външни лица, които не са собственици да обсебват управлението на Етажната собственост без да имат необходимото съгласие от собствениците.

  Домоуправителите имат не малко задължения за изпълнение, а професионалните домоуправители трябва да ги изпълняват професионално.

  Ако няма ежегодни бюджети за поддръжка и управление, планове за ремонт, които да се одобряват от Общото събрание и така собствениците да имат визия върху разходите и вноските, имате право да подавате Констативни протоколи за нарушения от страна на Управителния съвет в Общинската администрация, особено ако няма избран Контролен съвет в Етажната собственост.

 • Връзка на коментара Саня Сряда, 05 Януари 2022 22:25 публикуван от Саня

  Тази форма,с домоуправителите и то самоназначили се,е чиста проба мутренски далавери.Хората не са глупави и могат да се управляват и решават кой да изберат.
  Мутрите трайно са настанени,особенно по черноморието и никой не ги закача.Хората страдат и плащат за нищо и няма на кой бог да се оплачат,защото мутрите плащат и си живеят живота.

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

 •